top of page

Waxen oksels

  • 30 min.
  • 25 euro
  • Hazenkamp

Annuleringsbeleid

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Wimperextensions in Leusden BY JESS melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Wimperextensions in Leusden BY JESS 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Wimperextensions in Leusden BY JESS de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wimperextensions in Leusden BY JESS moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Contactgegevens

  • Hazenkamp 20, Leusden, Netherlands

    +31644786030

    byjess@ziggo.nl


bottom of page